KANCELARIA PARAFIALNA

Kancelaria parafii mieści się przy ulicy Wrocławskiej 8 i jest czynna w godzinach:

 • Poniedziałek – piątek: od 8:00 do 9:00 oraz od 16:00 do 17:45
 • Sobota: od 8:00 do 9:00
 • Niedziela: nieczynna
Wejście z tyłu kościoła od strony zakrystii

Dokumenty

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, wiek, wyznanie)
 • trzy dni przed chrztem należy dostarczyć zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej
 • w dniu chrztu otrzymane przy zapisaniu chrztu zaświadczenia o odbytej spowiedzi rodziców i chrzestnych
 • pozwolenie na chrzest poza własną parafią (w przypadku zamieszkania poza terenem naszej parafii)
 • metryka chrztu dziecka
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.
 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • potwierdzenie ukończenia przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
 • aktualne tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej oraz w spotkaniach w poradnictwie rodzinnym
 • zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • data pierwszej Komunii Św.
 • przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem spisania protokołu, dopełnienia formalności i dostarczenia dokumentów
 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) , jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.